Godt at vide

Retningslinjer & politikker

 • TRAS og TRASMO
 • Børneattester
 • Husdyr
 • Den pædagogiske læreplan
 • Syge børn
 • Tavshedspligt
 • Underretningspligt
 • Ulykkesforsikring og transport
 • Foto og video
 • Procedure vedr. misbrug
 • Kostpolitik
 • Sikkerhed og sundhed
 • Søvn
 • Tilsynspolitik

 

Digitale redskaber i dagplejen

 • Hjemmesiden
 • Mit Guld